Kristoffer Friis Bøegh

f. 1989, forsker, Aarhus Universitet

Artikler af forfatteren

  • 18.8 · Kolonierne
    Danmark var en beskeden kolonimagt i troperne. I dette kapitel undersøges de tre vigtigste kolonier: nogle handelsforter i det nuværende Ghana i Vestafrika (Guldkysten), Tranquebar (eller Trankebar) p...