Lars Brink

f. 1945, professor, tidl. Háskóli Íslands (Islands Universitet)

Artikler af forfatteren

  • 7.4 · Yngre nydansk
    I fugleperspektiv er det danske sprogsamfund siden 1700-tallet ændret fra at være præget af stor mangfoldighed til en diversitet, hvis sproglige udslag er langt mindre. Der er stadig udtaleforskelle ...
  • 7.5 · Stød, tryk og tonegang
    Det karakteristiske knirk ved stødets artikulation i nutidsdansk opstår ved, at stemmelæberne danner et ufuldstændigt lukke og svinger uperiodisk. Derved adskiller stødet i dag sig fra stødet for ...
  • 12.2 · Udtale
    Alle danske dialekter, ja de fleste europæiske, kommer af ét og samme sprog: ur-indoeuropæisk, som efterhånden spaltedes op, da urfolket – som menes at have beboet de sydrussiske stepper ned mod S...