Laurids Kristian Fahl

f. 1968, seniorredaktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Artikler af forfatteren

  • 21.10 · H.C. Andersen
    Da Adam Oehlenschläger med Digte (1803) gav sit romantiske program kunstnerisk form, varsledes afgørende ændringer af det danske litteratursprog. I sit lyrisk-dramatiske ungdomsforfatterskab...