Marie Stoklund

f. 1934, museumsinspektør, tidl. Nationalmuseet

Artikler af forfatteren

 • 5.1 · Runetiden
  Runeskriftens brugsperiode i Danmark strækker sig fra midten af det andet århundrede efter Kristi fødsel til senmiddelalderen, i tal ca. år 150 til 1500. Denne tidshorisont ligger langt forud for de...
 • 7.1 · Runetiden
  De ældste runeindskrifter, som primært er fundet i det sydskandinaviske og nordtyske område, og som lader sig datere fra midten af 100-tallet e.Kr. og frem, er de tidligst overleverede germanske spro...
 • 10.1 · Runetiden

  BIND 3 UDKOMMER 7. AUGUST 2019!

  Runeperiodens dansk var et fleksionssprog, dvs. at den grammatiske information...