Marie Stoklund

1934-2021, museumsinspektør, tidl. Nationalmuseet

Artikler af forfatteren

  • 5.1 · Runetiden
    Runeskriftens brugsperiode i Danmark strækker sig fra midten af det andet århundrede efter Kristi fødsel til senmiddelalderen, i tal ca. år 150 til 1500. Denne tidshorisont ligger langt forud for de...
  • 7.1 · Runetiden
    De ældste runeindskrifter, som primært er fundet i det sydskandinaviske og nordtyske område, og som lader sig datere fra midten af 100-tallet e.Kr. og frem, er de tidligst overleverede germanske spro...
  • 10.1 · Runetiden
    Runeperiodens dansk var et fleksionssprog, dvs. at den grammatiske information fremgår af ordenes forskellige bøjningsendelser. Bøjningssystemet er bevaret i de moderne nordiske sprog islandsk og fæ...