Michael Lerche Nielsen

f. 1964, lektor, Københavns Universitet

Artikler af forfatteren

 • 4.1 · Runer
  Runer er betegnelsen for et alfabetisk skriftsystem, der blev udviklet og spredt blandt germanske folkestammer i de første århundreder e.Kr., og som med forskellige regionale videreudviklinger holdt s...
 • 5.1 · Runetiden
  Runeskriftens brugsperiode i Danmark strækker sig fra midten af det andet århundrede efter Kristi fødsel til senmiddelalderen, i tal ca. år 150 til 1500. Denne tidshorisont ligger langt forud for de...
 • 7.1 · Runetiden
  De ældste runeindskrifter, som primært er fundet i det sydskandinaviske og nordtyske område, og som lader sig datere fra midten af 100-tallet e.Kr. og frem, er de tidligst overleverede germanske spro...
 • 10.1 · Runetiden
  Runeperiodens dansk var et fleksionssprog, dvs. at den grammatiske information fremgår af ordenes forskellige bøjningsendelser. Bøjningssystemet er bevaret i de moderne nordiske sprog islandsk og fæ...