Per Andersen

f. 1969, professor og prodekan, Aarhus Universitet

Artikler af forfatteren

  • 14.2 · Juridisk sprog efter 1700
    Allerede i middelalderen vidste de det. Skulle der herske fred i landet, måtte man bygge samfundsordenen på regler, der regulerede menneskers samkvem. Og som foreskrev, hvad der skulle ske, når dette...