Peter Bakker

f. 1959, lektor, Aarhus Universitet

Artikler af forfatteren

  • 19.7 · Romani
    Romani er blevet talt i forskellige varieteter i Danmark, muligvis uden afbrydelse, fra 1500‑tallet indtil nutiden. Romaniord har desuden fundet vej til det danske kæltringesprog rotvælsk, ...
  • 18.7 · De nye hjem
    Som del af den store udvandringsbølge fra Europa fra midten af 1800-tallet og frem til Anden Verdenskrig udvandrede også et stort antal danskere til den nye verden. De store udvandringslande var for d...
  • 18.8 · Kolonierne
    Danmark var en beskeden kolonimagt i troperne. I dette kapitel undersøges de tre vigtigste kolonier: nogle handelsforter i det nuværende Ghana i Vestafrika (Guldkysten), Tranquebar (eller Trankebar) p...