Peter Stray Jørgensen

f. 1945, universitetspædagogisk konsulent, tidl. Københavns Universitet

Artikler af forfatteren

  • 8.7 · Slang
    Slang er ikke pænt sprog. Mængden og arten af slang på et givet tidspunkt afspejler tidens normer for hvor grænsen går mellem det pæne sprog, normalsproget, og det mindre pæne. Slangbrug er derme...