Peter Zeeberg

f. 1957, seniorredaktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Artikler af forfatteren

  • 19.1 · Latin
    Latin er som bekendt et dødt sprog. Dødt i den forstand at ingen har haft det som modersmål siden engang i senantikken eller den tidlige middelalder. På et tidspunkt havde de romanske folkesprog (it...