Quiz om Dansk Sproghistorie – Bogforum 2018

Søndag den 28. oktober 2018 kl. 15:00 på Aarhus Universitetsforlags stand (C2-001) quizzede Adrian Hughes, Ursula Andkjær Olsen og Pia Quist i Dansk Sproghistories bind 2, Ord for ord for ord.

Nedenfor følger svarene.


 

Spørgsmål 1 –retskrivning

Hvilken retskrivningsændring indførtes i 1948?

 1. Afskaffelsen af det stumme j
 2. Afskaffelsen af verbernes flertalsformer
 3. Ændringen af datidsformerne –nde til –nne (kunde > kunne)

Svar: ❸

Det var ændringen af kundeskulde og vilde, så de ikke længere skulle skrives med d i datid, men med dobbelt-n i kunne og dobbelt-l i skulle og ville (Ord for ord for ord, s. 83). Verbernes flertalsformer var blevet afskaffet næsten 50 år før, nemlig i år 1900 (s. 83), og j’erne i gjerneKjærlighed og skjøn var blevet afskaffet i 1889 (s. 78) – samme år som fx x var blevet erstattet af ks i ord som strax og Text  (s. 78).

 

Spørgsmål 2 – tale til skrift

Hvilket ord ligge bag Frederik 2.’s stavemåde lychger?

 1. løkker (flertal af løkke)
 2. lygter (flertal af lygte)
 3. ligger (nutid af ligge)

Svar: ❸

Kontekst: ”Februar 7. Y dach dro ieg tyl Rude, sum lychger i Hattssherrit” – ’I dag drog jeg til Rude, som ligger i Hadsherred’ – i blev ofte skrevet y.

 

Spørgsmål 3 – låneord versus arveord

Før man brugte begynde, sagde man:

 1. byrje
 2. fange an
 3. gange på

Svar: ❶

Jf. svensk börje

 

Spørgsmål 4 – afledningsendelser

Hvilket ord forekommer flest gange i Gammeldansk Ordbogs ordsamling?

 1. synderinde
 2. synderske
 3. de er lige almindelige

Svar: ❷

synderske 20 forekomster, synderinde 16 forekomster.

 

Spørgsmål 5 – meget gamle ord

Hvilket ord er alu?

 1. Samme ord som i moderne sprog, dvs. en forkortet form af ordet aluminium
 2. En ældre form af ordet øl
 3. Det ved man ikke. Måske noget med magi

Svar: ❷

 

Spørgsmål 6 – pendulord

Hvad betyder lemfældig?

 1. ’ikke særlig streng eller hård; mild, lempelig’
 2. ’ikke omhyggelig nok; skødesløs, sjusket’
 3. kan betyde begge dele afhængig af sprogbrugerens alder

Svar:

Betydning 2 er kendt fra 1967. Et eksempel på den ”gamle” brug (betydning 1) er følgende citat: Spørsmaal om det er tilladeligt i visse Tilfælde at lyve? Man kan her bruge et lemfældigere Ord, saasom at skjule Sandheden (Holbergs Maskerade).

 

Spørgsmål 7 – slang

Hvilket af disse tre udtryk for at ‘kaste op’ er ældst? Og hvor gammelt er det?

 1. råbe på Ulrik
 2. tale ord en alen lang
 3. skide over tungen

Svar: ❸

Skide over tungen er fra midten af 1600-tallet. Dette slangudtryk optræder i en samling af latinske ordsprog med titlen Olelais Fraser. Disse ordsprog er i midten af 1600-tallet oversat til dansk med brug af et langt mere uhøvisk sprog end det der forekommer i den latinske original.

Et andet eksempel på dette fra Olelais Fraser er følgende citat fra den romerske komediedigter Terents ”Tua qvod nihil refert percontari desinas” (du skal holde op med at spørge om det, der ikke angår dig) som hos Olelai får denne danske modsvarighed: ”Du skalt intet befatte dig med din faders tingest, du skall Lade din Moder haffue dend.” (DgO VI, s. 32).

Råbe på Ulrik er fra sidste fjerdedel af 1600-tallet – Peder Syvs Danske Ordsprog.

Tale ord en alen lang er også fra sidste fjerdedel af 1600-tallet – Peder Syvs Danske Ordsprog.

 

Spørgsmål 8 – slang

Hvad er ordet sømkasse slangbetegnelse for?

 1. pengekasse
 2. fodgængerovergang
 3. bil af mærket Simca
 4. cembalo
 5. gedde

Svar: dem alle

Anledningen til slangudtrykkene kan være følgende:

 1. pengekasse (søm ’penge’)
 2. fodgængerovergang (markeret med store søm i vejen)
 3. bil af mærket Simca (ofte rusten? Lydlig lighed?)
 4. cembalo (lyden? Konstruktionen af instrumentet?)
 5. gedde (spidse tænder)

 

Spørgsmål 9 – uddøde ord

Hvad betyder ordet hvam?

 1. ’lille dal’
 2. ’højdedrag’
 3. ’skovbevoksning’

Svar: ❶

Ordet hvam er velkendt i islandsk i formen hvammr i betydningen ’lille dal’, og sognebyens beliggenhed ved en lille slynget ådal sikrer dokumentationen af at ordet har eksisteret også i dansk.

 

Spørgsmål 10 – førkristne ord

Hvilket af følgende tre navne er ikke sammensat af Odin og vi?

 1. Onsved (Hornsherred)
 2. Vornæs (øerne syd for Fyn)
 3. Oens (Vejleområdet)

Svar: ❷

Vornæs tolkes som ’næsset med udmarken’.

 

Spørgsmål 11 – purisme

Hvilket ord skulle eftergodt erstatte?

 1. dessert
 2. pension
 3. rekreation

Svar: ❶