Simon Skovgaard Boeck

f. 1977, seniorredaktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Artikler af forfatteren

 • 7.3 · Ældre nydansk
  Udforskning af ældre lydhistorie står over for vanskeligheder. Ikke alene er den underlagt det vilkår at overleveringen består af langt flere skriftnære end talesprogsprægede tekster, det er også...
 • 8.4 · Ældre nydansk
  Den ældre nydanske periode (1500-1700) afgrænses – groft sagt – af to udsagn om dansk sprog: I 1515 forklarer folkeoplyseren Christiern Pedersen hvorfor han oversætter religiøse tekster:
 • 20.2 · Tale på skrift

  DETTE BIND ER ENDNU IKKE UDKOMMET.

  ...