Simon Skovgaard Boeck

f. 1977, seniorredaktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Artikler af forfatteren

  • 7.3 · Ældre nydansk
    Udforskning af ældre lydhistorie står over for vanskeligheder. Ikke alene er den underlagt det vilkår at overleveringen består af langt flere skriftnære end talesprogsprægede tekster, det er også...
  • 8.4 · Ældre nydansk
    Den ældre nydanske periode (1500-1700) afgrænses – groft sagt – af to udsagn om dansk sprog: I 1515 forklarer folkeoplyseren Christiern Pedersen hvorfor han oversætter religiøse tekster:
  • 20.2 · Tale på skrift
    Dette kapitel skal forsøge at beskrive hvad der kendetegner talt sprog sådan som vi kan afdække det fra ældre kilder. Det uomgængelige metodiske problem der er knyttet til denne opgave, har med ove...