31. Nogle fonologiske analyser efter 1900 af rigsmålets stødsystem

Skematisk oversigt over den fonologiske tolkning af rigsmålets stødsystem hos fonetikere efter 1900 (jf. bd. 1, s. 291 ff.).