32. Nogle fonologiske analyser efter 1900 af rigsmålets tryksystem

Skematisk oversigt over den fonologiske tolkning af rigsmålets tryksystem hos fonetikere efter 1900 (jf. bd. 1, s. 291 ff.).